eDental logo
Arrow down Skrolajte za više informacija
12.07.2023

Implementacija eDental sofvera u J.U. Domovi zdravlja KS

Počela je implementacija novog eDental softvera za uposlenike stomatološke službe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Novi softver olakšava posao uposlenima stomatoloških službi, a pacijentima omogućava brži put do željene usluge.

eDental softver je vrhunsko rješenje za stomatološke ordinacije koje trebaju efikasnije poslovanje.


medIT stručna ekipa je terenu sa doktorima stomatologije i stomatološkim sestrama, kako bi im olakšala prelazak sa papirne na elektronsku evidenciju radnih zadataka.Za više informacija o softveru kontaktirajte nas na info@medit.ba

Najnovije novosti

06.03.2024
6. mart Međunarodni dan stomatologa
Pročitajte više
12.07.2023
Implementacija eDental sofvera u J.U. Domovi zdravlja KS
Pročitajte više

medIT je inovativno-informatička profesionalna kompanija, koja vlastitim softverskim platformama u zdravstvenom sektoru poboljšava kvalitetu zdravstvene njege i kvalitet života građana i olakšava rad svim zdravstvenim radnicima, uz poštivanje zakonske legislative i etičkih zdravstvenih normi ponašanja. MedIT danas posluje u nekoliko zemalja regije, povezujući preko 14.000 zdravstvenih profesionalaca i više miliona pacijenata.

Kontakt